The Central

From Ho Chi Minh

Phú Yên - Gành Đá Dĩa (2N1Đ)

 • Time: 2 days 1 night

  Vehicle: Flight

  2.250.000 đ

  1.970.000 đ
From Ho Chi Minh

Bình Định - Tây Sơn (3N3Đ)

 • Time: 3 days 3 nights

  Vehicle: Train

  4.650.000 đ

  4.386.000 đ
From Ho Chi Minh

Sài Gòn - Khám Phá Cố Đô Huế (3N2Đ)

 • Time: 3 Days 2 Nights

  Vehicle: Flight

  3.886.000 đ
From Ho Chi Minh

Nha Trang - Đà Lạt (5N4Đ)

 • Time: 5 days 4 nights

  Vehicle: Car

  3.586.000 đ
From Ho Chi Minh

Bình Ba - Nha Trang - Ninh Chữ (4N4Đ)

 • Time: 4 days 4 nights

  Vehicle: Car

  3.586.000 đ
From Ho Chi Minh

Mũi Né - Biển Xanh Vẫy Gọi (2N1Đ)

 • Time: 2 days 1 night

  Vehicle: Car

  1.986.000 đ
From Ho Chi Minh

Nha Trang - Vịnh Nha Phu (3N3Đ)

 • Time: 3 days 3 nights

  Vehicle: Car

  2.486.000 đ
From Ho Chi Minh

Điệp Sơn - Vịnh Xuân Đừng - Phú Yên (3N3Đ)

 • Time: 3 days 3 nights

  Vehicle: Car

  2.486.000 đ
From Ho Chi Minh

Quy Nhơn - Kỳ Co - Eo Gió - Phú Yên (4N4Đ)

 • Time: 4 days 4 nights

  Vehicle: Car

  3.986.000 đ
From Ho Chi Minh

Bình Ba - Nha Trang (3N3Đ)

 • Time: 3 days 3 nights

  Vehicle: Car

  2.686.000 đ
From Ho Chi Minh

Ninh Chữ - Vĩnh Hy - Cổ Thạch (3N2Đ)

 • Time: 3 days 2 nights

  Vehicle: Car

  2.286.000 đ
From Ho Chi Minh

Phan Thiet - Mui Ne - Bau Sen (3D2N)

 • Time: 3 days 2 nights

  Vehicle: Car

  2.086.000 đ